Regulamin ALS

REGULAMIN
Amatorskiej Ligi Siatkówki
Częstochowskiego Związku TKKF – sezon 2012/2013

I. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową w duchu fair play.
II. Organizatorami są: Częstochowski Związek TKKF i KRS TKKF „Sportowiec”
III. Terminy i miejsca:
– rozgrywki przeprowadzone zostaną we wtorki i środy w Sali Zespołu Szkół nr 1 z Klasami Integracyjnymi w Częstochowie przy ul.Kukuczki 30 oraz w piątki w hali „Częstochowianka” przy ul.Rejtana 7 c
– dokładne terminy spotkań ujęte zostały odrębnym terminarzem gier stanowiącym integralną część regulaminu.
IV. System rozgrywek
1. W rozgrywkach uczestniczą zespoły podzielone na ligi „I” i „II”.
2. Runda zasadnicza w obu ligach: każdy z każdym – mecz i rewanż.
Po rundzie zasadniczej zespół, który zajmie ostatnie miejsce w I lidze spada do II ligi, a zespół, który zajmie pierwsze miejsce w II lidze uzyskuje bezpośredni awans do I ligi.
3. Faza play-off do dwóch wygranych meczów.
Zespoły I ligi rozgrywają mecze według klucza 1 – 4 i 2 – 3 /o miejsca od 1 do 4/, natomiast zespoły II ligi rozgrywają mecze według klucza 2 – 5 i 3 – 4 /o miejsca od 2 do 5/
Zespół, który zajmie dziewiąte miejsce w I lidze rozegra baraż o utrzymanie z zespołem II ligi, który zajmie drugie miejsce /zwycięzca pary 2 – 5/.
Zespół, który zajmie ósme miejsce w I lidze rozegra baraż o utrzymanie z zespołem II ligi, który zajmie trzecie miejsce /zwycięzca pary 3 – 4/.
4. Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Każdy set do 25 punktów z przewagą dwóch punktów, trzeci decydujący set do 15 punktów z przewagą dwóch punktów z zastosowaniem punktacji:
– za zwycięstwo   2 : 0 – 3 pkt
– za zwycięstwo   2 : 1 – 2 pkt
– przegrana         1 : 2 – 1 pkt
– przegrana         0 : 2 – 0 pkt
– walkower          minus 1 pkt
O kolejności decyduje: a/ większa ilość zdobytych punktów, b/lepszy stosunek setów /zdobytych do straconych/, c/lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/, d/wyniki bezpośrednich spotkań.
V. Zasady uczestnictwa
1. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, kluby młodzieżowe, stowarzyszenia sportowe oraz ogniska i kluby TKKF.
2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy aktualnie uczestniczący na podstawie licencji wykupionej na sezon 2012/2013 w zawodach prowadzonych przez PZPS tzw. szczebla centralnego od II ligi wzwyż.
Zawodnik biorący udział jednocześnie w w/w rozgrywkach i ALS zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ligi TKKF. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, którą reprezentował ten zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwnika w stosunku 2:0 /25:0; 25:0/ i odjęciem punktu.
3. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem z rozgrywek drużyny, w której był zgłoszony.
Wyjątek stanowi tzw. okienko transferowe ustalone dla obu lig i w ramach tych lig w trakcie którego, każdy zespół może pozyskać maksymalnie dwóch zawodników z innych zespołów biorących udział w rozgrywkach. Koniecznie wymagana jest zgoda wyrażona na piśmie przez trenera lub kapitana zespołu, z którego zawodnik odchodzi.
W sezonie 2012/2013 okienko transferowe trwa od 03.12.2012r. do 09.12.2012r.
4. Przed rozpoczęciem rozgrywek należy przedłożyć listę zawodników z numerem PESEL, datą urodzenia i adresem zamieszkania.
5. Możliwe jest uzupełnienie list zawodników maksymalnie o dwie osoby, za wyjątkiem opisanym w punkcie V.6.
W fazie play-off uzupełnianie list zawodników jest niedopuszczalne.
6. Byli zawodnicy lig szczebla centralnego znajdujący się na liście drużyny grającej w ALS, mają obowiązek rozegrania minimum 50 % spotkań w rundzie zasadniczej.
Niedopełnienie powyższego wyklucza udział w/w zawodnika w fazie play-off.
7. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz, ale przed rozpoczęciem spotkania.
VI. Wymogi regulaminowe
1. Rozgrywki przeprowadzone będę zgodnie z przepisami PZPS.
2. Zespół musi się składać z 6 zawodników. Tylko w przypadku kontuzji jest możliwość kontynuowania gry w składzie 5-cio osobowym.
3. Wskazane jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach. Zawodnicy Libero muszą grać w stroju, w którym co najmniej kolor koszulki kontrastuje z ubiorem innych członków zespołu.
4. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje walkowerem 2 : 0 /25:0; 25:0/ na korzyść przeciwnika i odjęciem punktu.
5. Przekładania meczów nie przewiduje się.
Jeżeli w wyjątkowych przypadkach losowych dojdzie do przełożenia meczu, to należy go rozegrać w najbliższym tygodniu po danej kolejce rozgrywek. W takim przypadku koszty organizacji meczu tj. sali i ryczałtu sędziowskiego pokrywa drużyna przekładająca mecz.
W innych przypadkach m.in. udział drużyny w ogólnopolskich turniejach, branżowych lub akademickich mistrzostwach – przełożenie meczu jest możliwe, ale mecz musi być rozegrany awansem.
Nie rozegranie meczu bądź nie dostarczenie protokółu sędziemu głównemu w w/w terminach spowoduje przyznanie obustronnego walkoweru. Nie ma możliwości przełożenia meczu na trzy kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej !!!
6. Protesty przyjmowane będę jedynie w formie pisemnej w następnym dniu roboczym /po rozegranym meczu/ w siedzibie Organizatora lub przesłanie pocztą /decyduje data stempla pocztowego/ po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł, która w przypadku negatywnego rozpatrzenia przechodzi na rzecz Organizatora.
7. Obowiązuje czas i miejsce rozgrywania meczów podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem.
8. Organizator zapewnia do rozgrywek piłki typu MIKASA.
9. Wszelkie szkody powstałe w obiektach sportowych pokrywają bezpośredni sprawcy.
10. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.
11. Nie dokonanie wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych.
13. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia główny zawodów i Organizator.
VII. Sprawy finansowe
1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie wpisowego ustalonego na naradzie na konto KRS TKKF Sportowiec w ING Bank Śląski nr 08 1050 1142 1000 0022 7984 3540 z dopiskiem „za udział w Amatorskiej Lidze Siatkówki” w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.09.2012r. – pierwsza rata lub całość i do dnia 15.12.2012r. – druga rata.
2. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, puchary, statuetki, wynajem sal sportowych, opłaty ekwiwalentów sędziowskich i inne koszty organizacyjne.
VIII. Inne
– sędzią głównym rozgrywek jest kol. Tadeusz Śpiewak tel. 693-118-163, e-mail: tadeuszspiewak@wp.pl
– adres e-mail Organizatora: jmksportowiec@wp.pl telefony: 34 325-30-12, 668-196-859
– oficjalna strona organizatora: www.sportowiec.org.pl
Organizator:
Częstochowski Związek TKKF

Dodaj komentarz