Władze

Zarząd na obecną kadencję  – do końca 2025r. został wybrany w składzie:

Prezes – Anna Wojtal

Wiceprezes urzędujący – Jerzy Kowalski

Wiceprezes d/s sekcji sportowych – Dariusz Szlubowski

Skarbnik – Cezary Gajda

Sekretarz –  Alfreda Adamus

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Witold Koćwin

Członek – Andrzej Szklarzyk

Członek – Andrzej Wojtasik

 

Współpraca z:

Firmą Artur Skrobich

Firmą BT Sport Janusz Tobjański

 

Dodaj komentarz