Posiedzenie Zarządu Głównego TKKF

W miesiącu czerwcu – podczas VII Festiwalu Sportu i Zdrowia w Sierakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej podczas którego działacz KRS TKKF „Sportowiec” Częstochowa kol. Jerzy Kowalski został wybrany członkiem Prezydium ZG i powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF.

Kol. Jerzy Kowalski jest członkiem TKKF od 1983 roku i od początku jest związany z TKKF Sportowiec Częstochowa gdzie pełnił wiele funkcji.

Obecnie jest wiceprezesem klubu. Zaangażowanie w działalności zaowocowało jego wyborem 1992 r na Prezesa Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Częstochowie przekształconego w 1999 roku w Częstochowski Związek TKKF. Funkcje Prezesa kol. Kowalski pełni w nim do dziś.

Od roku 1999 jest członkiem władz wojewódzkich śląskiego TKKF, gdzie od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Śląskiego TKKF.

Także na szczeblu krajowym została zauważona jego działalność – od 1998 r. jest członkiem władz krajowych będąc min. sekretarzem ZG TKKF. Kol. Jerzy Kowalski jest menadżerem imprez, instruktorem sportu oraz instruktorem rekreacji ruchowej. W czasie swej działalności w stowarzyszeniu organizował zajęcia w wielu nowatorskich dziedzinach sportu i rekreacji np. hatha-yoga, aerobic, tea kwon do, kick boxing, ringo, a później unihokej, siatkówka plażowa, freestyle footbal, nordic walking. Organizował dziesiątki imprez dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz krajowym, a także systemy lig. Największe imprezy to:

  • XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo – Częstochowa – 1992 r
  • 44 Wojewódzki Zlot Śląskiego TKKF – Częstochowa – 2002 r
  • I Otwarty Maraton Aerobicu – Częstochowa – 2004 r
  • Ogólnopolska Inauguracja Światowego Dnia Marszu „TAFISA” – Olsztyn – 2010 r
  • 54 Wojewódzki Zlot Śląskiego TKKF wraz z Krajową Inauguracją Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Częstochowa – 2012 r

Wsród innych inicjatyw należy zwrócić uwagę na organizowane – Klub Biegacza, Poradnia Rekreacji Ruchowej, Miesiąc dla zdrowia, Ośrodek Joggingu czy Ośrodek Terapii Ruchowej III wieku.

Wśród lig najbardziej znana to organizowana od końca lat siedemdziesiątych Liga Zakładów Pracy i Ognisk TKKF w siatkówce mężczyzn, od 1999 r. pod nazwą Amatorska Liga Siatkówki TKKF.

W latach 2005-2007 kol. Jerzy Kowalski był prezesem Autonomicznej Sekcji Koszykówki działającej przy KRS TKKF Sportowiec i występującej w tym okresie w I lidze państwowej.

Inną działalnością jest działalność w zakresie szkolenia – kol. Kowalski organizował kursy szkoleniowe animatorów oraz kursy instruktorskie rekreacji ruchowej – aerobic, ćwiczenia siłowe, oraz sportu – siatkówka.

Za swą działalność został odznaczony min. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za Zasługi dla sportu.

Comments are closed.