Ogólnpolska inauguracja Światowego Dnia Marszu Tafisa 2010

Komunikat końcowy
Ogólnpolskiej inauguracji Światowego Dnia Marszu Tafisa
Olsztyn 02.10.2010r.

Impreza została zorganizowana w Olsztynie k/ Częstochowy, na błoniach pod ruinami XIV wiecznego zamku. Honorowy patronat nad imprezą objęli:
– pani Irena Szewińska – członek władz MKOl
– pan Zygmunt Łukaszczyk – wojewoda śląski
– pan Bogusław Śmigielski – marszałek śląski

Imprezę swą obecnością uświetnili: Irena Szewińska i Janusz Szewiński – fotoreporter sportowy,
Wojciech Kudlik dyr. Departamentu sportu powszechnego w MSiT, Mariusz Kleszczewski – członek zarządu województwa śląskiego, Mieczysław Borowy Prezes KFSdW i ZG TKKF, Antoni Jazienicki – wiceprezes KFSdF i ZG TKKF, płk. Jacek Włodarski – dyr. Generalny służby więziennej, Józef Kozdraś – Prezes Śląskiego TKKF, Józef Armatys – skarbnik Śl. TKKF, Tomasz Kucharski – wójt gminy Olsztyn, Marian Szczerbak – wójt gminy Poraj, Iwona Serbreńska – prezes Stowarzyszenia Dogma oraz Jerzy Kowalski – prezes Częstochowskiego Związku TKKF i członkowie Zarządu – Mieczysław Hrehorów, Ryszard Adamczyk, Stefan Polis, Mieczysław Tabinowski.

Jednym z elementów imprezy było uroczyste otwarcie ścieżki nordic-walking w gminie Olsztyn.
Dla uczestników marszu przygotowano 3 ścieżki o długości 9 , 5 i 3 km .
Każdą grupę wychodzącą na trasę prowadził instruktor w asyście wolontariuiszy, którzy także maszerowali na końcu grup celem czuwania nad bezpieczeństwem maszerujących. Posiadali oni łączność z Jurajską Grupą GOPR – zabezpieczającą imprezę oraz biurem zawodów gdzie przebywała opieka medyczna.

Łącznie na trasy wyruszyło ponad 650 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali na mecie dyplomy , upominki rzeczowe oraz gorący poczęstunek. Najliczniejszym ekipom wręczono zestawy kijów nordic-walking oraz medale dla najmłodszych grup. Imprezę uświetniły pokazy walk Bractwa Rycerskiego Dwugryf oraz pokazy i nauka strzelania z łuków. Po marszu odbył się piknik i mini festyn rekreacyjny. Także na mecie przy wręczaniu dyplomów i upominków pomagali wolontariusze.

Udział w imprezie wzięły osoby ze wszystkich stron wojwództwa śląskiego od Skoczowa i Bielska-Białej do Częstochowy i okolicznych gmin oraz z województw ościennych – opolskiego, łódzkiego i świętokszyskiego. Przybyła także ekipa z Żar – województwo dolnośląskie – 350 km.

Impreza bardzo się podobała uczestnikom – proszą o więcej.
Imprezę filmowała TVP 3, oraz byli obecni liczni przedstawiciele prasy.
Widzimy bardzo dużą potrzebę organizowania tego typu imprez, jednak coraz trudniej jest zaangażować do jej organizacji i przeprowadzenia odpowiednią kadrę nie dysponując odpowiednimi środkami finansowymi, a te z kolei jest coraz trudniej pozyskać na rekreację ruchową dla społeczeństwa.

Dlatego też szczególnie gorąco dziękujemy sponsorom tej imprezy dzięki którym mogła ona odbyć się i spełnić nasze zamierzenia:
– Decatlon Częstochowa – sklep sportowy w Poczesnej,
Beta – biuro usług księgowych z Częstochowy,
Kobo-Sport – sklep sportowy z Częstochowy,
Artistic Dreams – trofea sportowe – Częstochowa,
Leks-Bud – firma budowlana z Częstochowy
oraz Ermat Group – reklama i marketing z Częstochowy.

Pomocy i wsparcia organizacyjnego udzieliła Gmina i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

komunikat-koncowy-tafisa2010

Jerzy Kowalski
menadżer imprezy

Galeria zdjęć:

Comments are closed.